Zašto Oglas.hr

Oglas.hr dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu tako da potencijalni kupac može u svakom trenutku zatražiti željeni proizvod ili uslugu.

Svi oglasi na Oglas.hr mogu se pretraživati pomoću interaktivne karte Republike Hrvatske i to prema nazivu mjesta, poštanskom broju, pojmovima, rubrikama... Sve to omogućuje jednostavan i brz dolazak do željenog oglasa.

Nekretnine se na Oglas.hr mogu dodatno pretraživati prema vrsti, regiji u kojoj se nalaze, minimalnoj i maksimalnoj cijeni, površini, vremenu predaje oglasa, dostupnosti fotografija nekretnine, te prema dostupnosti video zapisa nekretnine.

Samo na Oglas.hr možete postaviti neograničeni broj fotografija i video zapis vaše nekretnine potpuno besplatno u trajanju do 4 minute ili 20 MB veličine.

Više od 200.000 jedinstvenih posjetitelja mjesečno (siječanj 2010.).

Više od 50.000 svježih jedinstvenih oglasa nekretnina (siječanj 2010.).

Više od 50.000 registriranih korisnika (siječanj 2010.).

Pretraživanje