Uvjeti oglašavanja

Pravila i uvjeti korištenja internetske stranice Oglas.hr

Članak 1.
Uvod

Pod domenom Oglas.hr nalaze se Predaja oglasa i zaštita podataka stranice u vlasništvu tvrtke Oglas d.o.o. (u daljnjem tekstu: stranice Oglas.hr) namijenjene direktnom povezivanju kupaca i prodavatelja. Upotreba ovih stranica ne čini Oglas d.o.o. za stranice Oglas.hr (U daljnjem tekstu: Oglas.hr) odgovornim za prodaju, niti je Oglas.hr dio prodajnog procesa. Korištenjem stranice Oglas.hr, klijenti pristaju na navedena Pravila i uvjete korištenja internetske stranice Oglas.hr (u daljnjem tekstvu Pravila i uvjete). Oglas.hr zadržava pravo promjene Pravila i uvjete korištenja bez prethodne najave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Oglas.hr upoznat s važećim pravilima i uvjetima korištenja.

Članak 2.
Uvod

Oglas se može predati jedino na način istaknut na stranicama Oglas.hr. Oglašivač jamči kompletnost, istinitost i ispravnost objavljenih podataka te vlastitu zakonsku kompetentnost korištenja ovih stranica. Prije predaje oglasa na stranicama Oglas.hr korisnik se obvezuje registrirati te u obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt temeljem Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje je voditelj Oglas d.o.o., a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. O sigurnosti svoje korisničke lozinke dužan je brinuti korisnik. Oglas.hr nije odgovoran za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o mogućoj zlouporabi postupiti na odgovarajući način. Oglas.hr nije odgovoran za sadržaj oglasa. Oglas.hr će činiti sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti podataka te da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i kupca. Objavom oglasa korisnici daju ovlast portalu Oglas.hr da taj sadržaj objavljuje, koristi, kopira i/ili distribuira i u drugim medijima. U drugim medijima Oglas.hr može objaviti samo sadržaj oglasa i link na stranicu Oglas.hr, nikako neće objaviti korisnikove osobne podatke. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Oglas.hr bez prethodnog pismenog dopuštenja Oglas d.o.o. Oglašivač pristaje da Oglas.hr njegovu e-mail adresu upotrijebi za slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, dostavu računa za eventualno korištene dodatne usluge te u svrhu slanja svih ostalih obavijesti vezanih uz predani oglas.

Sve materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama Oglas.hr - oglasi, oglasi, tekstovi, poruke, prikazi, videosnimke, fotografije, objave i dr. isključiva su odgovornost osobe od koje je taj sadržaj potekao i koja je taj sadržaj distribuirala. Oglas.hr nije odgovoran i ne daje nikakva jamstva o točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. Korisnik preuzima odgovornost i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača Oglas d.o.o. od bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala Oglas.hr, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Oglas d.o.o. svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal. Oglas.hr nije odgovoran za istinitost, točnost, legalnost, kao ni kvalitetu i sigurnost podataka navedenih u oglasu. Predajom oglasa, klijenti su suglasni da njihovi podaci budu dostupni na uvid svima koji su zainteresirani. Oglas.hr trudi se ponuditi klijentima kvalitetnu uslugu te radi toga zadržava pravo brisanja oglasa ili izmjene podataka u sljedećim situacijama:

 • Oglas je predan u krivu rubriku
 • Oglas sadrži nepotpunu i/ili netočnu cijenu proizvoda i/ili usluge
 • Oglas je predan više puta
 • Oglas oglašava prodaju više od jednog proizvoda ili usluge
 • Oglas je neprimjerenog, uvredljivog sadržaja
 • Oglas oglašava prodaju, po hrvatskim zakonima, nedopuštenih proizvoda i/ili usluga (pornografija, lijekovi, ilegalne kopije softvera, filmova, glazbe...)
 • Oglas je sumnjiv u pogledu prodaje ilegalne ili ukradene robe
 • Oglas oglašava prodaju proizvoda i/ili usluga kojima se krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • Oglas na bilo koji način narušava kvalitetu i uvredljivog je sadržaja prema Oglas.hr
 • Oglas promovira proizvode ili usluge pravnih ili fizičkih osoba koje se bave gospodarskom djelatnošću bez prethodno reguliranih uvjeta s Oglas.hr

Također, Oglas.hr zadržava diskrecijsko pravo brisanja oglasa bez prethodne najave i bez navedenoga razloga u bilo kojoj situaciji koja ovdje nije navedena.

Upisna vrijednost uz oglas i prikazana vrijednost na oglasu koja je uz znak (€) se izražava u bodovima (znak za bod (€)) te ne predstavlja cijenu vec pomnožena s 7.4 predstavlja približnu procijenjenu vrijednost proizvoda ili usluge iz oglasa u kunama. Iako je (€) medjunarodno priznati simbol valute Europske monetarne unije - Euro, izričito naglašavamo, niti Oglas.hr, niti oglašivaci, niti korisnici stranica Oglas.hr, neće niti pod kojim uvjetima smatrati navedenu vrijednost uz znak (€) cijenom proizvoda u oglasu izraženu u Eurima.

Članak 3.
Zaštita autorskih prava

Podaci na stranicama Oglas.hr zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na stranice Oglas.hr uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, baze podataka, slikovne sadržaje i druge grafičke elemente koji su vlasništvo Oglas.hr. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranje, prijepis te distribuiranje podataka bez odobrenja protivi se Zakonu o autorskom pravu te podliježe sankcijama. Oglas.hr se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na stranicama Oglas.hr. Sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja su nedopušteni. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 4.
Isključenje korisnika i naknada štete

Oglas.hr zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe stranica Oglas.hr onog korisnika koji na bilo koji način krši ova Pravila i uvjete, na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenih na ovim stranicama te objavljivanja u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivače na stranicama Oglas.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka nudeći im svoje usluge
 • objave oglasa koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama
 • objave oglasa koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi te će u takvim slučajevima Oglas.hr poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Članak 5.
Jamstvo

Oglas.hr ne jamči:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta na stranicama Oglas.hr, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • legalno korištenje stranica Oglas.hr od strane trećih osoba
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača koje je isti koristio
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

Članak 6.
Odgovornost

Oglas.hr se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog

 • korištenja, upotrebe i/ili zloupotrebe stranica Oglas.hr
 • korištenja, upotrebe i/ili zloupotrebe stranica na koje vode poveznice sa stranica Oglas.hr
 • informacija na stranicama Oglas.hr
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti vezano uz informacije na stranicama Oglas.hr

Oglas.hr ne snosi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa stranicama Oglas.hr, niti podupiranja takvih stranica od strane Oglas.hr. Stranice Oglas.hr mogu sadržavati poveznice prema drugim stranicama, ali Oglas.hr ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo na taj način. Oglas.hr nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača zbog povrede bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva. Sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju oglasa i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Oglas.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa. Oglas.hr može povremeno korisniku slati elektroničku poštu koja je povezana s aktivnostima Oglas.hr i koja može povremeno sadržavati promidžbene materijale.

Članak 7.
Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli nastati iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu. Oglas.hr zadržava pravo izmjene sadržaja na stranicama Oglas.hr bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se prilagoditi. Oglas d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica Ovaj ugovor je na snazi dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Korisnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestane koristiti stranice Oglas.hr i da uništi sve materijale koje je kopirao, ispisao ili na bilo koji drugi način sačuvao, a koji potječu sa ovih stranica. Oglas.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svojeg oglasa jednom kad istekne te se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa. Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača sve primjedbe možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva Oglas d.o.o. Zvečajska 17, Zagreb.

Korištenjem stranica Oglas.hr korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja internetskih stranica Oglas.hr i da ih u cijelosti prihvaća.

Ovi uvjeti i sadržaji ove stranice podliježu autorskom pravu.

Oglas d.o.o. Sva prava pridržana. U Zagrebu, svibnja 2007

Pretraživanje