Zemljište u Španidigi od kojeg dio građevinsko

Cijena: 593.882 kn ~ 80.000 €


Opis

Nekretnina se nalazi u predjelu Španidiga, južno od ceste Rovinj - Bale, ukupne površine 13.285 m2.
Prema Prostornom planu uređenja Grada Rovinja manji dio čestice (oko 1.200 m2) nalazi se unutar Stancije Buršić tj. unutar građevinskog područja naselja i dijelova naselja Grada Rovinja i evidentirana je kao građevinsko područje naselja i izdvojenih dijelova naselja (Cocaletto) i stancija.
Veći dio čestice (oko 12.085 m2) nalazi se izvan građevinskog područja naselja i dijelova naselja Grada Rovinja i evidentirana je kao PŠ - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište i pašnjaci.
Sa uzvišenijih dijelova čestice proteže se prekrasan pogled na more udaljeno oko 2.000 m zračne linije.


Površina: 13.285,00 m2
Datum predaje: 27.09.2018.
Lokacija: 52210 Rovinj

Prilikom kontaktiranja oglašivača pozovite se na šifru Oglas.hr-16/13-677933

 • PODACI O KORISNIKU
 • Ponent d.o.o.
  www.ponent.hr
  Telefon: +385 (0)52 818 263
  Mobitel: +385 (0)98 808 741
  Faks: +385 (0)52 818 263
  Pusta 5, 52210 Rovinj
  Hrvatska
Ponent d.o.o.

Pretraživanje